березень
17 Липня 2023

Інтеграція України в європейський та світовий економічний простір: виклики і відповіді – 11 клас

Вчителька історії Антоніна Макаревич:

  • якою була українська економіка на початку незалежності у 1991 році, коли джинси, жуйка і снікерс були недосяжною для більшості розкішшю в СРСР
  • що таке приватизація в 90-х та чому це призвело до створення олігархів
  • яким був вплив росії на українську економіку
  • Україна стає членом МВФ, вводить гривню, ЄС визнає нас країною з ринковою економікою
  • Єдиний економічний простір та тузлинська криза
  • Помаранчева революція 2004 року
  • вступ України до Світової організації торгівлі у 2008 році
  • Революція Гідності 2014 року
  • Угода про асоціацію між Україною та ЄС

НАПИСАТИ ЕСЕ

Прочитай уривок зі статті на “Урядовому порталі” про Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Напиши есе, чому про угоду написано саме так. Поміркуй, чи погоджуєшся зі значенням угоди, як його подано у статті? Наведи кілька аргументів на підтвердження своєї думки.

“Угода про асоціацію за своїм обсягом і тематичним охопленням є найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим міжнародним договором з третьою країною, коли-небудь укладеним Європейським Союзом. Вона визначає якісно новий формат відносин між Україною та ЄС на принципах «політичної асоціації та економічної інтеграції» і слугує стратегічним орієнтиром системних соціально-економічних реформ в Україні. Передбачена Угодою поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС визначатиме правову базу для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, частково робочої сили між Україною та ЄС, а також регуляторного наближення, спрямованого на поступове входження економіки України до спільного ринку ЄС.

Додати есе
.docx, .doc, .pdf (до 5Mb)*